ΥΑΤ/ΥΜΕΤ, ΜΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, Policenews