Τα κυριότερα ζητήματα που έθεσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρευρέθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία σύσσωμης της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 Ο Πρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Πάκος Δημοσθένης, πέραν των τοποθετήσεων των λοιπών Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της Χώρας, αλλά και των ζητημάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που αφορούν το σύνολο των αστυνομικών και εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο, σχετ. υπ’ αριθ.  200/2/218γ από 02/11/2022 έγγραφο, αναφέρθηκε σε κάποια από τα αιτήματα που αφορούν τους Αστυνομικούς του λεκανοπεδίου της Αττικής και τα οποία ως Ένωση Αθηνών έχουμε ήδη καταθέσει στους αρμοδίους:

  • Επίδομα δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες στην Αττική, αφού οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική είναι πανθομολογουμένως στο ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων κατάγονται από την περιφέρεια, δεν μπορούν να μετατεθούν στον Τόπο Συμφερόντων τους και μεγάλο μέρος του μισθού τους δαπανάται για τη μίσθωση κατοικίας. Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την χορήγηση ενός επιδόματος, που θα αποτελούσε ελάχιστη αναγνώριση και ανακούφιση για τους αστυνομικούς του λεκανοπεδίου.
  • Εναρμόνιση του χρηματικού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας των αστυνομικών δυνάμεων που μεταβαίνουν για υπηρεσιακούς λόγους προς εκτέλεση υπηρεσίας, με την αποζημίωση που λαμβάνει ο υπόλοιπος Δημόσιος Τομέας.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστυνομικών της Γ.Α.Δ.Α. κατασπαταλάται σε άσκοπα μέτρα φύλαξης στόχων και επισήμων, αλλότρια του αντικειμένου της Υπηρεσίας που υπηρετούν, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα μέτρα στα γήπεδα, αφού ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι δυνάμεις είναι (κατά την άποψή μας) παρωχημένος και επικίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προσβλέπει στην θετική αντιμετώπιση από την Ηγεσία του Σώματος, των προαναφερόμενων ζητημάτων που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο αυτής στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όπως επίσης και  των υπόλοιπων αιτημάτων τα οποία έχουν κατατεθεί μέσω Υπομνήματος (πατήστε να το διαβάσετε)  και μαστίζουν τον εργασιακό μας χώρο, προκειμένου να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες και προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη ανταπόκριση των αστυνομικών στη θεσμική τους αποστολή και να αναγνωριστούν επιτέλους οι θυσίες που έχουν υποστεί, ιδίως τα τελευταία έτη.   

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος