Το πιο σοβαρό και δίκαιο αίτημα των αστυνομικών: Η αναγνώριση της επικινδυνότητας

Το πιο σοβαρό και δίκαιο αίτημα των αστυνομικών αλλά και της ελληνικής κοινωνίας: η αναγνώριση της επικινδυνότητας.Η αρχή του τέλους

Το λειτούργημα των συναδέλφων μου και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν αφορά το σύνολο των αστυνομικών. Μηδενός εξαιρουμένου.