Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις στις Σχολές Πυροσβεστικής – Ποιες είναι οι αλλαγές

Με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπονται αλλαγές στην απόφαση αριθμού εισακτέων στις Πυροσβεστικές Σχολές, μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021 – 2022 καθορίζεται σε 170, σύμφωνα με το workenter.gr.

Εννέα θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων.

Από τον αριθμό αυτό:

  • μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021).
  • οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος.

Οι υπόλοιπες 161 θέσεις, θα καλυφθούν ως εξής:

  • 16 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021):
  • Οι υπόλοιπες 145 θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021- 2022.