Δύο Αστυνομικά ζητήματα που η πλειονότητα των Αστυνομικών δεν γνωρίζει

Βάσει του Π.Δ. 15/2017, το δημόσιο καλύπτει τα έξοδα του προσωπικού στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή  του πολιτικού ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών και βαθμών.

Τα έξοδα καταβάλλονται: 

1.Για τους κατηγορούμενους.

  1. Να έχει ασκηθεί σε βάρος των αστυνομικών ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  2. Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη ενώπιον τους ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα με την οποία τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

Για τη δικαιολόγηση των ανώτερων εξόδων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά.

α) Δελτίο παροχής υπηρεσιών του συνηγόρου (προσοχή αποζημιώνεται το ποσό του παράβολου που αντιστοιχεί στη σύνδεση του δικαστηρίου και όχι η συνολική αμοιβή του δικηγόρου π.χ. μονομελές τριμελές κλπ)

β) Αντίγραφο της σχετικής απόφασης ή του βουλεύματος ή πράξεως του Εισαγγελέα.

γ) Μη άσκηση ειδικών μέσων (σφραγίδα). Η αποζημίωση είναι χρονοβόρα,  περίπου δύο χρόνια.

Δεύτερο οικονομικό θέμα είναι δυστυχώς η κατάργηση με το Μισθολόγιο του 2017 της αποζημίωσης των αστυνομικών για πρόσθετη εθελοντική εργασία. Με το άρθρο 32 του ν. 2800/2000 το προσωπικό της Δ.Α.Ε. και των Αστυνομικών Τμημάτων της Γ.Α.Δ.Α. και Θεσσαλονίκης, από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και τον Υπαστυνόμο Α επιτρέπονται να διατίθενται εφόσον επιθυμούν  για εκτέλεση πεζής περιπολίας επί ένα οκτάωρο, μία φορά την εβδομάδα πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας με την καταβολή αποζημίωσης, η οποία ορίζεται στο ύψος της πενθημέρου εργασίας προσαυξανόμενο κατά 20%.

Δυστυχώς με το άρθρο 127 του ν.4472/2017 δεν συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση για πρόσθετη εργασία και έχει καταργηθεί. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επανέλθει άμεσα η συγκεκριμένη αποζημίωση διότι η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει μία σημαντική οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό που υπηρετούν στην Αττική και Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα θα αποτελέσει μία «ανταμοιβή» στις πιο δύσκολες υπηρεσιακά διευθύνσεις.

Του Τσοκαναρίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα – Υπεύθυνου έκδοσης εφημερίδας

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)