Πυροσβεστική: Ανοίγουν 500 θέσεις για τις νέες ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων

Το πράσινο φως για την πρόσληψη στελεχών στις νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έδωσε τροπολογία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Την τροπολογία για την πρόσληψη των πρώτων 500 Ελλήνων δασοκομάντο όπως είχε εξαγγελθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται «συνιστώνται Ειδικές Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος».

Αποστολή των δασοκομάντο είναι:

 • συνδρομή εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς,
 • υποστήριξη κατά διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και Χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου και
 • συνδρομή αντιμετώπιση των συνεπειών από ψυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές

Συνολικά θα δημιουργηθούν 6 Ειδικές Μονάδες Δασικών Eπιχειρήσεων με έδρα την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Λαμία, τα Ιωάννινα και την Πάτρα.

Οι ΕΜΟΔΕ θα στελεχωθούν από 440 άτομα ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και 60 ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας Δασοπονίας.

Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά ετών, στην οποία περιλαμβάνεται και χρόνος εκπαίδευσης, ‘Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.

Κριτήρια μοριοδότησης για την πρόσληψη αποτελούν:

 • εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων στην Προεδρική Φρουρά,
 • κατοχή πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων,
 • αριθμός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης,
 • τα έτη εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα,
 • η κατοχή πτυχίου των πανεπιστημιακών τμημάτων Δασολογίας Δασοπονίας,
  προϋπηρεσία ως δασεργάτης και
 • Κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικώς οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους.