Θεόφιλος Παπαδάκης: Ποιοί υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης το Α’ 20ήμερο του Φεβρουαρίου και τί ακριβώς ισχύει για όλες τις περιπτώσεις

Άρθρο του Συνδικαλιστή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Θεόφιλου 

(Μεταθέσεις με μόρια, ειδικές κατηγορίες, Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, Αστυνομικοί υπηρεσίας γραφείου, περιπτώσεις με μόρια από εργασία συζύγου, μεταθέσεις κατώτερων αξιωματικών κλπ).

Επειδή πολλοί συνάδελφοι μου θέτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις Τακτικές Μεταθέσεις, τώρα που είναι η χρονική περίοδος, δηλαδή το Α’  (20)εικοσαήμερο Φεβρουαρίου, υποβολής των αιτήσεών τους, ειδικότερα για τους Αστυνομικούς με βαθμό από Αστυφύλακα έως Ανθυπαστυνόμου, καθώς επίσης και για τους Υπαστυνόμους Β’ και Α’ και για τους Αστυνόμους Β’ του ν. 3686/2008 (με ειδικη οργανική θέση δική τους σύμφωνα με το νέο Βαθμολόγιο του π.δ. 82/2021), βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του π.δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού Προσωπικού), σας γνωστοποιώ τα εξής:

– Δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετάθεσης για μετάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης – Νομό (ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού) έχουν όσοι συνάδελφοι υπηρετούν τουλάχιστον τρία (3) έτη στην 

ίδια περιοχή μετάθεσης (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ, Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού – Νομό δηλαδή ή αλλιώς Περιφερειακή Ενότητα) ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης. Επισημαίνω ότι μπορεί να συμπληρώσετε στην αίτηση μετάθεσης μέχρι δύο (2) περιοχές μετάθεσης και βέβαια τα μόρια πλέον υπολογίζονται με τα νέα π.δ. 75/2016 και 6/2018, που τροποποιήσαν το π.δ. 100/2003, με βάση την απόσταση (πιο σύντομη) από τον τωρινό τόπο συμφερόντων σας για όλα τα έτη που

υπηρετείτε μακριά από αυτόν, κάτι δηλαδή που εφαρμόζεται για τους περισσότερους συναδέλφους από τότε που έγινε η αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή. Σχετικός είναι ο Πίνακας Τακτικών Μεταθέσεων του ΑΕΑ έτους 2022 όπως εκδόθηκε πρόσφατα την 31/1/2022, με αρκετές θέσεις προς κάλυψη σε πολλές περιοχές της χώρας μας, μία μεγάλη επιτυχία του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και ειδικά της ΠΟΑΣΥ!

– Οι εξαιρέσεις των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, έχοντες μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία και τρίτεκνοι) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 75/2016 που τροποποίησαν τον Κώδικα Μεταθέσεων, το π.δ. 100/2003, υποβάλλουν τώρα αίτηση μετάθεσης, ακόμα και χωρίς να υπάρχουν θέσεις προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της περιοχής μετάθεσής τους, όπως δηλαδή ανακοίνωσε το ΑΕΑ την 31/1/2022, στον σχετικό Πίνακα θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων του έτους 2022. Έτσι, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του ΑΕΑ, το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων δηλαδή, θα εξετάσει

α) πρώτα εάν συμπληρώνουν τα αντικειμενικά κριτήρια – μόρια σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί θέσεις και

β) έπειτα εάν δεν  συμπληρώνουν τα μόρια ή δεν υπήρχαν κενές προς κάλυψη θέσεις, τότε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει με γνώμονα τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (συγκεκριμένες οικογενειακές και προσωπικές ανάγκες, υπηρεσιακές ανάγκες, κενές οργανικές θέσεις στη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης κλπ).

Γι’ αυτό χρήσιμο είναι να αναγράφεται με προσοχή η κατάσταση του συναδέλφου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λόγω ακριβώς της εξαίρεσής του, όπου μπορεί βέβαια να επισυνάψει και διάφορα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κατάστασή του, πάντοτε τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα με συγκεκριμένα στοιχεία, με σχετική έγγραφη αναφορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Υπόψη σας ότι θα πρέπει δηλαδή να αποδειχθεί η ανάγκη προστασίας της οικογένειας από το Κράτος, βάσει και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 21 του Συντάγματος (υποχρεωτική προστασία του θεσμού της Οικογένειας από το Κράτος), έτσι ώστε να υποχρεωθεί, στην ουσία, η Διοίκηση να διατάξει τη μετάθεση των αιτούντων από τις ειδικές κατηγορίες αυτές.

– Ακόμη, στην παρούσα χρονική στιγμή υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης όλοι όσοι υπάγονται στην περίπτωση προσμέτρησης μορίων από εργασία συζύγου και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εάν α) έχουν εκδοθεί θέσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης και β) έχουν καλυφθεί

οι χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή αίτησης μετάθεσης. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και πρέπει να υποβάλλουν αιτήση μετάθεσης, ακόμα και αν δεν έχουν ανακοινωθεί θέσεις και αν δεν έχουν τρία (3) έτη υπηρεσίας στην εκεί περιοχή μετάθεσης, μόνο και μόνο για να λάβουν τα μόρια από την εργασία συζύγου τους, για το συγκεκριμένο έτος.

– Επίσης, αυτήν την περίοδο μπορούν να υποβάλλονται και αιτήσεις μεταθέσεων για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, εντός του ίδιου Νομού δηλαδή, οι όποιες όμως και όσον αφορά τη μετακίνηση συναδέλφων, είναι αρμοδιότητας του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, δηλαδή αυτές οι (Ειδικές) Υπηρεσίες οι οποίες δεν υπάγονται στην οικεία περιφερειακή τοπική

Υπηρεσία, ήτοι ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και ΔΑ Νομών της χώρας. Αυτές για παράδειγμα είναι η ΔΕΕ, η ΔΑΕΕΒ, η ΔΙΔΗΕ, το ΤΑΠΑΣΑ, οι Διευθύνσεις Κλάδων του ΑΕΑ, όλες οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κλπ. 

Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη οι Υπηρεσίες αυτές είναι η ΥΕΕΒΕ (εγκληματολογική), η ΥΑΕΕΒΒΕ (αντιτρομοκρατική), η ΥΤΕΒΕ (τεχνικές εφαρμογές), η ΥΟΑΒΕ (Οικονομική Αστυνομία) η ΥΔΗΕΒΕ (δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος), η ΥΕΔΒΕ (ειδικές δυνάμεις),το Τμήμα Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, το Τμήμα Μουσικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες θα υποβάλλουν και σχετικές προτάσεις στο ΑΕΑ απευθείας.

– Όσον αφορά τους Αστυνομικούς που εχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Αστυνομίας (ΑΥΕ) και δεν λαμβάνουν κιόλας οργανική θέση, αλλά δημιουργούνται δικές τους αυτοδικαίως προσωποπαγείς θέσεις, υποβάλλουν και αυτοί τώρα αίτηση μετάθεσης, είτε για άλλη περιοχή (Νομό – ΓΑΔΑ Ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού), είτε για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και εδρεύουν εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης όπου υπηρετούν, για τους οποίους όμως όλες αυτές οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, ποτέ δηλαδή με μόρια, οπότε καλό είναι να αναφέρουν και αυτοί, όπως και οι ειδικές κατηγορίες, αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα τα στοιχεία που ισχύουν ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Βέβαια για μετάθεση εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης – εσωτερικές στις ονομαζόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες δηλαδή, εντός ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού, για μετάθεση σε άλλη Υπηρεσία, οι αιτήσεις τους θα γίνουν το Β’ δεκαήμερο Ιουνίου, όπως και των άλλων συναδέλφων.

– Οι Αστυνομικοί ειδικων κατηγοριών που εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 100/2003, ήτοι δηλαδή οι πυροτεχνουρχοί, οι συνοδοί Αστυνομικών σκύλων, οι υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ (για μετακίνηση προς αυτήν την Υπηρεσία) κλπ, θα υποβάλλουν και αυτοί τώρα στην παρούσα χρονική περίοδο αίτηση μετάθεσης για την οποία επειδή η μετάθεσή τους πραγματοποιείται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει και αυτοί να συνυποβάλλουν καλύτερα πλήρη λεπτομερή περιγραφή, όπως αναφέρω παραπάνω και για τους Αστυνομικούς υπηρεσίας γραφείου, έτσι ώστε η Διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημά τους.

– Ακόμα όλοι οι Αστυνομικοί ειδικών κατηγοριών κάθε κατηγορίας και γι’ αυτούς ισχύουν τα ως άνω γραφομενα είτε πρόκειται για αίτημά τους προς μετάθεση εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (εντός Νομού), είτε εκτός άλλης περιοχής και βέβαια ανεξαιρέτως για όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος που προβλέπεται να υπηρετούν ανάλογα με την κατηγορία τους ως ειδικών καθηκόντων.

– Επισημαίνω ότι οι κατώτεροι αξιωματικοί (Υπαστυνόμοι Β’ έως και Αστυνόμοι Β’) με οργανική θέση αξιωματικού, είτε γενικών καθηκόντων απόφοιτοι της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ, καθώς και οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων των βαθμών αυτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003, υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης τον Μάρτιο περίπου, αμεσως μετά που θα  εκδοθεί η σχετική διαταγή μετά την κύρωση των πινάκων κρίσεων αξιωματικών, είτε για εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης (εσωτερική για οποιαδήποτε Υπηρεσία με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια), είτε γι’ άλλη περιοχή μετάθεσης που πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια – μόρια, αφού πρώτα όμως ανακοινωθούν οι κενές θέσεις κατώτερων αξιωματικών που θα καλυφθούν με τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2021. Ενώ οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης το Α’ εικοσαήμερο Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους όπως ορίζει ο ισχύον Κώδικας Μεταθέσεων του π.δ. 100/2003.