Ειδική άδεια γονέων αστυνομικών λόγω κατ’ οίκον περιορισμού των ανηλίκων τέκνων τους

Συνάδελφοι,

Διανύουμε αισίως τον δεύτερο χρόνο της πανδημίας στην χώρα μας και πέραν των ολέθριων συνεπειών της στην υγεία χιλιάδων συνανθρώπων μας, επήλθαν και ανατροπές σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, όπως τουλάχιστον την ζούσαμε μέχρι την εμφάνιση του Covid-19.  

Ένας ευαίσθητος τομέας που επηρεάζεται άμεσα από τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη μεταδοσης του κορονοϊού, αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζόμενων γονέων συναδέλφων μας, των οποίων τα ανήλικα τεκνα φοιτούν στις σχολικές δομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και λόγω νόσησής τους από τον Covid-19 ή ως στενές επαφές θετικού κρούσματος, τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρ’ ότι για τους γονείς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4722/2020ήτοι γίνεται χρήση διευκολυντικής 14ημερης ειδικής άδειας του γονέα λόγω νόσησης του τέκνου του από Covid-19η οποία χορηγείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες άδειες που προβλέπονται για την ασθένεια τέκνουγια τους γονείς εργαζόμενους στην Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη ή παρόμοια διευκόλυνση για την φροντίδα του ανήλικου τέκνου τους που τίθεται υποχρεωτικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, με συνέπεια να υποχρεώνονται να αιτηθούν την χορήγηση κανονικής ή βραχείας άδειας (εφόσον δεν την έχουν εξαντλήσει), προκειμένου να φροντίσουν το τέκνο τους και να επαφίεται η έγκριση ή μη του αιτήματός τους από τον Διοικητή της Υπηρεσίας τους.      

Συνάδελφοι,

Τονίζουμε επίσης ότι από την έναρξη του εμβολιασμού του πληθυσμού κατά του Covid-19 και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. η στενή επαφή (γονέας) θετικού κρούσματος (τέκνο) όταν είναι πλήρως εμβολιασμένος ή νοσήσαντας κατά το τελευταίο εξάμηνο, δεν τίθεται σε καραντίνα, παρά συνεχίζει να εργάζεται κανονικά σε αντίθεση με τους μη εμβολιασμένους γονείς εργαζόμενους για τους οποίους προβλέπεται καραντίνα σε περίπτωση στενής επαφής με θετικό κρούσμα (τέκνο), οπότε έστω και έμμεσα διευκολύνονται στην φροντίδα του τέκνου τους. Παρατηρείται μια αδικία αφού δύο σύζυγοι αστυνομικοί ή εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, πλήρως εμβολιασμένοι, των οποίων το ανήλικο τέκνο διακόπτει την φοίτηση στην σχολική μονάδα και τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω θετικού διαγνωστικού τεστ ή στενής επαφής με θετικό κρούσμα, δεν διευκολύνονται με κανέναν τρόπο για την φροντίδα του τέκνου τους σε σχέση με γονέα που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή τυγχάνει μη εμβολιασμένος στον δημόσιο τομέα.

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες προκειμένου αυτό το δίκαιο αίτημα το οποίο σας θίγουμε τεθεί υπ’ όψιν των αρμόδιων φορέων προς υλοποίηση, ώστε αφενός να τύχουν εφαρμογής οι διευκολύνσεις του άρθρου 16 Ν.4722/2020 και στους γονείς συνάδελφους μας και αφετέρου να διευκρινιστούν επακριβώς οι άδειες που δικαιούνται οι γονείς συνάδελφοί μας ώστε να μην γίνεται αυθαίρετη ερμηνεία των επί μέρους διατάξεων από την Διοίκηση.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος