ΕΑΣΥΑ: Διοικητική μέριμνα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης αστυνομικών

Κλειστή Δομή

Αθήνα 30 Ιουλίου 2021 – Αρ.Πρωτ.:307/24                             

Προς: Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Κοιν.:  Βλέπε Πίνακα αποδεκτών

Θέμα: «Διοικητική μέριμνα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης αστυνομικών»

         Κύριε Αρχηγέ,    

Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες να έχουν φτάσει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα (σύμφωνα με τους ειδικούς θα σκαρφαλώσουν σε επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων σαράντα ετών), ενώ συστάσεις προς τους πολίτες απηύθυνε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του καύσωνα, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Οι Έλληνες αστυνομικοί εκ φύσεως της αποστολής τους δεν μπορούν να απέχουν από τα καθήκοντά τους και ως εκ τούτου θα βρίσκονται στο δρόμο. Τις τελευταίες μέρες δυστυχώς ενημερωθήκαμε για περιστατικά θερμοπληξίας – αδιαθεσίας – λιποθυμίας, εξαιτίας του καύσωνα, συναδέλφων-μελών μας, οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία. Επειδή και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί αποτελούν ένστολους πολίτες της Χώρας, οφείλει η Φυσική Ηγεσία του Σώματος να μεριμνήσει  για την αποφυγή της θερμικής καταπόνησής τους και να διασφαλίσει την υγεία τους, λαμβάνοντας την απαραίτητη διοικητική μέριμνα (άμεση αντιμετώπιση τυχόν βλαβών συστημάτων κλιματισμού σε υπηρεσιακούς χώρους και οχήματα, ειδικές οδηγίες προστασίας στο αστυνομικό προσωπικό, μη χρήση οχημάτων και χώρων όπου δεν λειτουργούν ή δεν έχουν σύστημα κλιματισμού, χορήγηση νερού κλπ). Είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε καταγγελίες από μέλη μας ότι εν έτει 2021 υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα που δεν λειτουργεί ο κλιματισμός !!!!

Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε όπως με δικές σας ενέργειες προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις ώστε οι Διοικητές των Υπηρεσιών να είναι αρωγοί στο προσωπικό όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ιδίως σε αυτό που εκτελεί εξωτερική πεζή υπηρεσία, στα δίκυκλα που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, σε οχήματα που δεν λειτουργεί ο κλιματισμός, καθώς επίσης και σε αμέτρητες σταθερές φυλάξεις που δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού. Δεδομένη δε θεωρούμε και την εφαρμογή ανακουφιστικών μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από θερμική άποψη.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

     Πίνακας αποδεκτών

    1)   Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

           κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

     2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

          κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

     3) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

         κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

     4)  Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

          Αντιστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

    5)  Γενικό  Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

         Αντιστράτηγο κ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γεώργιο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

    6)  Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

         Υποστράτηγο κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά

    7) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    8) Αστυνομικές Υπηρεσίες