Υπόμνηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την δωρεάν αγωγή των δεδουλευμένων νυχτερινών

Κλειστή Δομή

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 500/12 από 12/04/2021 ανακοίνωσής μας, υπενθυμίζουμε στα ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση δικαιολογητικών για τα νυχτερινά, μέχρι τέλη Μάϊου 2021. Το έτος 2020, ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού, από πλευράς του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ανεστάλησαν εις διπλούν οι άδειες του αστυνομικού προσωπικού. Επιπρόσθετα, εξαιτίας των αυξημένων μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid-19 στην κοινωνία, αρκετοί είναι οι συνάδελφοι που υπερεργάστηκαν σε νυχτερινές βάρδιες,  υπερβαίνοντας το πλαφόν των 488 ωρών ετησίως ή ξεπέρασαν το μηνιαίο όριο των 48 ωρών, εντός του έτους 2020.Οι υπερβάσεις αυτές αφορούν και τους συναδέλφους που αποζημιώνονται με το πλαφόν των 16 ωρών μηνιαίως (περίπτωση α’ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 394/ 2001).

Προς τούτο και ύστερα από σχετικές οχλήσεις συναδέλφων-μελών μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα για την άσκηση και εκδίκαση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση της πληρωμής του συνόλου των ωρών νυχτερινής εργασίας (αρ. 127 παρ. Δ’ περ. β’ Ν. 4472/2017) για τo έτος 2020. Στα πλαίσια της εν λόγω αγωγής θα διεκδικηθεί και ηθική βλάβη υπέρ ενός εκάστου των συμμετεχόντων.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην αγωγή μπορούν να συμμετάσχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Τα έξοδα κατάθεσης των αγωγών θα καλυφθούν από την Ένωσή μας.

Η συγκέντρωση – προσκόμιση των απαραίτητων εντύπων και δικαιολογητικών για την συμμετοχή των συναδέλφων γίνεται καθημερινά στα γραφεία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. – οδός Καρύστου 3, Αμπελόκηποι- 1ος όροφος τηλ. 2105236302 (ώρες 09.00 – 18.30), μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μάϊου 2021 και είναι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ :Έντυπο στο οποίο έκαστος συμμετέχων αναγράφει τα στοιχεία του που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην αγωγή.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ :Έντυπο εξουσιοδότησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα από έκαστο των εναγόντων (ένα αντίτυπο) και να υπογραφεί με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ :Έντυπο σύμβασης που θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα από έκαστο των εναγόντων (δύο αντίτυπα) και να υπογραφεί χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από την οποία να προκύπτει α) το σύνολο των εκτελεσθεισών νυχτερινών ωρών ανά μήνα του έτους 2020 β) το σύνολο των εκτελεσθεισών νυχτερινών ωρών ολόκληρου του έτους 2020, γ) το σύνολο των αποζημιωθεισών/ πληρωθεισών νυχτερινών ωρών ανά μήνα του έτους 2020.

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος