Άδειες οπλοφορίας: Παράταση αδειών κυνηγετικών και σκοπευτικών όπλων – Αλλαγές στο ιατρικό πιστοποιητικό

Άδειες οπλοφορίας: Διανύουμε τη δεύτερη περίοδο καραντίνας μέσα στο 2020 και η κατάσταση στην Χώρα μας είναι ιδιαίτερα σοβαρή σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν υπάρχει κανένας λόγος για άσκοπες μετακινήσεις

Παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί πολίτες να προσέρχονται σε αστυνομικές υπηρεσίες ή να τηλεφωνούν σε αυτές, για να ανανεώσουν τις άδειες κατοχής κυνηγετικών ή σκοπευτικών όπλων που έχουν λήξει ή λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να αποφευχθεί η αυξημένη προσέλευση πολιτών για θέματα που αφορούν τις ως άνω άδειες, ο Υπουργός και Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη με πρόσφατες αποφάσεις τους τροποποίησαν την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κυρώσεις δόθηκε παράταση στην ισχύ των αδειών σκοπευτικών και κυνηγετικών όπλων.

Άδειες οπλοφορίας – Συγκεκριμένα:

1) Με την υπ. αριθ. 3009/2/174-α απόφαση, η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων που λήγουν από 3-4-2020 μέχρι την 31-12-2020 έχει παραταθεί για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

2) Με την υπ. αριθμ. 3009/2/175-η από 25-08-2020 απόφαση, η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων που έληξαν ή λήγουν στο χρονικό διάστημα από 13/03/2020 και μετά, παρατείνεται έως την 31/12/2020.

 Επίσης με την τελευταία τροποποίηση της απόφασης που προβλέπει τα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών του Ν. 2168/93 (κυνηγετικών, σκοπευτικών, οπλοφορίας κ.λ.π.), προβλέπεται ότι από 23-10-2020 και μετά χρειάζονται δυο ιατρικά πιστοποιητικά για να ανανεωθεί ή να εκδοθεί η σχετική άδεια.

Άδειες οπλοφορίας – Ειδικότερα εκτός των λοιπών δικαιολογητικών χρειάζεται:

Α) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

Β) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλόλητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.

Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.

Πηγή: www.astynomika-zitimata.com