Μεταθέσεις μετά την παρουσία αντικαταστάτη

Με την αποστολή επιτέλους και των τελευταίων διαταγών εκτέλεσης των αποφάσεων του τακτικού συμβουλίου μεταθέσεων 2020 παρατηρήθηκε το φαινόμενο της εκτέλεσής τους μετά την παρουσία αντικαταστάτη.

Γεγονός, που αφενός γεννά ερωτηματικά για το από που προβλέπεται κάτι τέτοιο στο Π.Δ. 33/09 το οποίο και εφαρμόστηκε στα φετινά συμβούλια και επιπλέον με ποιο σκεπτικό και σε τι διευκολύνει αυτό αφού ήδη δημιούργησε επιπλέον πρόβλημα στο ποιος τελικά θα φύγει πρώτος και με ποια κριτήρια.

Το καθεστώς ομηρίας και η ανασφάλεια στην οποία υποβάλλονται τα στελέχη, τινάζουν τον οικογενειακό προγραμματισμό τους στον αέρα, δεν αρμόζουν στην προσφορά τους και μόνο προσβλητική μπορεί να θεωρηθεί.

Οι ευθύνες του συμβουλίου μεταθέσεων τεράστιες και έχουν ήδη καταγγελθεί από την ΠΟΕΠΛΣ, παρόλα αυτά δεν περιμέναμε ότι στις αυθαίρετες «παραδοχές» θα συμπεριληφθεί και η παράτυπη προϋπόθεση της παρουσίας αντικαταστάτη.

Τέτοιου είδους πρακτικές υπονομεύουν τη διαδικασία των μεταθέσεων και δίνουν ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα αυτών, που ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι την ύπαρξη ενός δίκαιου συστήματος στις μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και που συστηματικά με διάφορα προσκόμματα προσπαθούν να το αποδομήσουν.

Η Ομοσπονδία μας θέτει τη νομική της σύμβουλο στη διάθεση των στελεχών, τα οποία επιθυμούν να προσβάλουν τις διαταγές αυτές αδαπάνως.

Τέλος, ως ΠΟΕΠΛΣ επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη για την άμεση σύγκληση του συμβουλίου προσφυγών.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα σταθούμε απέναντι σε όποιον ή όποιους με δόλιο τρόπο προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η αποτυχία τους.