ΓΑΔΑ: Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

Με αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών απαγορεύεται η πραγματοποίηση των ακόλουθων σημερινών (1-11-2020) δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων:

  • την 11:00 ώρα στην Πλατεία Κοραή με πρωτοβουλία του “Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής”
  • την 12.00 ώρα στην Πλατεία Συντάγματος Ιρακινών υπηκόων διαβιούντων στη Χώρα μας και εν συνεχεία πορεία προς την Πρεσβεία της Γαλλίας
  • την 13.00 ώρα στην Πλατεία Κοτζιά μελών της Ένωσης “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΣΜΙΡ” και με τη συμμετοχή μελών της Πακιστανικής Κοινότητας και εν συνεχεία πορεία προς την Πρεσβεία της Ινδίας

Οι παραπάνω απαγορεύσεις αποφασιστήκαν επειδή εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκληματών, ενώ απειλείται σοβαρά και η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Επιπλέον στις δύο πρώτες περιπτώσεις, οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας της ισχύουσας Νομοθεσίας περί δημοσίων υπαίθριων συγκεντρώσεων.