Φρουρά Α.Μ.Α. – Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α.

Κλειστή Δομή

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά σε ένα ζήτημα το οποίο έχουμε πολλάκις θέσει υπ’ όψη των αρμοδίων και αφορά τις Υπηρεσίες που δικαιούνται τη μάχιμη πενταετία.

Αναφερόμαστε στη Φρουρά Α.Μ.Α η οποία είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α. και η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και στη Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α η οποία είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη του κτιρίου του Αρχηγείου και η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών Α.Ε.Α.

Είναι απορίας άξιο, πως στα κτίρια αυτά τα οποία αποτελούν τη βιτρίνα της ΕΛ.ΑΣ. και που περιλαμβάνονται ως πρώτοι «στόχοι» στις κατά καιρούς προκηρύξεις των τρομοκρατών, η εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων που οργανικά ανήκουν σε αυτές, να μην θεωρείται ως «μάχιμη» !!! Και τούτο συμβαίνει διότι οι Φρουρές υπάγονται Διοικητικά σε Επιτελεία βάσει Διαταγμάτων, πολλών δεκαετιών πίσω !!! Ως αποτέλεσμα, ένας  αστυνομικός αν υπηρετήσει για όλο τον υπηρεσιακό του βίο στις δύο προαναφερόμενες Υπηρεσίες, δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τη μάχιμη πενταετία !!!

Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε την ενημέρωση ότι μετά δυσκολίας και με «αλχημείες» (π.χ. ενισχυτικές  άλλων Υπηρεσιών) καλύπτονται οι ανάγκες, ενώ η χορήγηση της Ημερήσιας Ανάπαυσης εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού καθίσταται αρκετά δύσκολη. 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 Επειδή  οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες (Φρουρά Α.Μ.Α. – Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α.), μετά βίας διεκπεραιώνουν την ούτως ή άλλως δύσκολη αποστολή τους, παρακαλούμε όπως ενισχυθούν με το προβλεπόμενο προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Επιπλέον, κρίνουμε ότι στην επερχόμενη τροποποίηση της διάταξης που καθορίζει τις Υπηρεσίες που δικαιούνται τη μάχιμη πενταετία όπως αναφέρεται και στην υπ’ αριθ. 605/9/100α από 23/10/2020 ανακοίνωση Π.Ο.ΑΣ.Υ., δεδομένο θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν οι Φρουρές Α.Μ.Α. και Δ.Ε.Λ. με αναδρομική ισχύ, καθ’ ότι πρόκειται για Υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τόσο από πλευράς άμεσης επαφής με τους πολίτες, όσο και από άποψης επικινδυνότητας, διορθώνοντας παράλληλα κατ’ αυτόν τον τρόπο μια χρόνια αδικία.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος