Π.Ο.Λ.: Eπιστολή σε ΥΝΑΝΠ για ΠΔ Οδοιπορικών

Κύριε Υπουργέ.

Με το αρθρο 55 του Ν.4701/2020 δίνεται και νέα παράταση για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94)

Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η 5η κατά σειρά παράταση προθεσμίας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης να παραμένει καθηλωμένο από την 1-1-2016 στα 29,35€ ενώ των υπολοίπων Δημοσίων υπαλλήλων έχει αυξηθεί στα 40,00€ δίνοντας αρχικά τη δυνατότητα παράτασης 9 μηνών για την έκδοση ΠΔ που θα αφορά στα οδοιπορικά των Ένστολων.

Τον Οκτώβριο του 2016 δόθηκε νέα προθεσμία μέχρι την 30/6/2017 ενώ ακολούθησαν άλλες δύο παρατάσεις που έδιναν προθεσμία μέχρι την 30/6/2018 και την 31/12/2018 αντίστοιχα ενώ διαδοχικές παρατάσεις με οδήγησαν και στην τελευταία με το άρθρο 55 Ν.4701/2020.

Διανύοντας λοιπόν το 5ο έτος από την ημέρα εφαρμογής του Νόμου περί οδοιπορικών ,με τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ να έχουν συνολικά υπηρετήσει χιλιάδες ημερών εκτός έδρας και καταγράφοντας ακόμη μία πηγή απώλειας εσόδων ,έφτασε η στιγμή που η πολιτεία θα πρέπει να δώσει λύση σε αυτή την αδικία.

Κύριε Υπουργέ θεωρούμε ότι η αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνυφασμένη και με την αμοιβή τους, όχι μόνο σε ηθικό επίπεδο αλλά και ουσιαστικά στις οικονομικές απολαβές τους προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις κατά τις μετακινήσεις τους τόσο στη διαμονή όσο και στη σίτιση.

Θεωρούμε λοιπόν ότι θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη η ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς σας προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος των συναδέλφων με την έκδοση του σχετικού ΠΔ περί οδοιπορικών.

                                                               Για την Π.Ο.Λ.

                                         Ο Πρόεδρος                             Η Γ.Γραμματέας

                                      Κυράνης Κων/νος                        Μπέη Χαριτίνη