Εξετάσεις Αρχιφυλάκων: Έτοιμοι για προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Προς: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

Αντιστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         2) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου

Δυναμικού Α.Ε.Α.

Υποστράτηγο κ. ΚΟΝΔΥΛΗ Χρήστο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3)  Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων

Πόρων Α.Ε.Α. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

        4) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

5) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

 

Σχετ.: 1) Υπ’ αριθ. 300/1 από 01/10/2020 έγγραφό μας

2) Υπ’ αριθ. 314/9/12α από 02/10/2020 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

Θέμα: «Προαγωγικές Εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Καίτοι έχουν  παρέλθει σχεδόν είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που λάβατε το υπ’ αριθ. 300/1 από 01/10/2020 έγγραφό μας, συνοδευόμενο από το υπ’ αριθ. 314/9/12α από 02/10/2020 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με το οποίο σας μεταφέραμε την αγωνία των ενδιαφερόμενων μελών μας για τις ξαφνικές αλλαγές που έλαβαν χώρα αιφνιδιαστικά, τη στιγμή που προετοιμάζονταν για τις προαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1728/20/1089279 από 27/05/2020 προκήρυξη για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, έως σήμερα σχεδόν σαράντα (40) ημέρες πριν τις εξετάσεις, δεν έχουμε λάβει ουδεμία απάντηση.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλει να παραθέσει μια σαφή απάντηση στο ερωτήματα τα οποία θέσαμε με το (α) σχετικό έγγραφό μας, προκειμένου ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέλη μας. Ήτοι:

α) Τη σκοπιμότητα της αιφνιδιαστικής αλλαγής και πλέον με το Π.Δ. 70 από 29/8/2020 (ΦΕΚ 165), οι γλώσσες στις οποίες δύνανται πλέον να εξετασθούν οι διαγωνιζόμενοι είναι οι: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, ενώ πολλοί εξ’ αυτών κατά τους θερινούς μήνες παρακολούθησαν και πλήρωσαν συμπληρωματικά μαθήματα ξένων γλωσσών όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα, Αραβικά προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα. Είμαστε της άποψης ότι γενικά δεν πρέπει να  αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα η γλωσσομάθεια ως προσόν, αδικώντας διαγωνιζόμενους με μεγαλύτερη βαθμολογία στα τέσσερα βασικά μαθήματα και γ’ αυτό προτείναμε άλλωστε να τροποποιηθεί ως εξής το άρθρο 4 του Π.Δ. 82/2006: «Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξετασθούν μέχρι το ανώτερο δύο (2) γλώσσες από Αγγλική,  Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τούρκικη ή Αραβική», με ισχύ από την επόμενη εξεταστική διαδικασία, για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας.

β) Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των ξένων γλωσσών δίχως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Τουρκικά και τα Αραβικά;

 

Επιπρόσθετα, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απόρριψη αιτήματος μέλους μας που ενώ αιτήθηκε υπηρεσιακά την τροποποίηση της αρχικής δήλωσης ξένων γλωσσών που έλαβε χώρα με τα τότε ισχύοντα, καθώς με το νέο Π.Δ. δεν δύναται να εξετασθεί σε αυτές, εντούτοις η επίσημη απάντηση που έλαβε από την αρμόδια Υπηρεσία είναι «ότι το αίτημα του/της εν θέματι Αστυφύλακα τέθηκε υπόψη του αρμοδίου οργάνου , το οποίο αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η ικανοποίησή του»(!!!) Με νεότερο έγγραφό μας θα ζητήσουμε από ποια μέλη απαρτίζεται το εν λόγω όργανο, καθώς και το αιτιολογικό της απόφασης, προκειμένου χρησιμοποιηθεί από τα έχοντα έννομο συμφέρον μέλη μας, για τυχόν προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη.

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αιφνιδιαστικές αλλαγές γέννησαν περισσότερες αδικίες παρά τις αποκατέστησαν. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, οι προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα επιβάλλεται να λάβουν χώρα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Μαΐου 2020.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος