3169/03: Νόμος “Ευαγγέλιο” – Πότε ο Αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει;

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλάκις τα ΜΜΕ αλλά και τα ίδια τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είναι το πότε πρέπει να γίνει ορθή χρήση του οπλισμού που φέρει ο κάθε Αστυνομικός νόμιμα επάνω του. Πότε θεωρείται η χρήση του ορθή ή επιπόλαια και πότε κινδυνεύει ο Αστυνομικός να βρεθεί κατηγορούμενος για άσκοπη χρήση του οπλισμού του. Ο Νόμος 3169/03, Νόμος “Ευαγγέλιο” που πρέπει να διαβάζουν και να εφαρμόζουν όχι μόνο οι Αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες που έχουν ειδική άδεια οπλοφορίας για ατομική προστασία είναι ξεκάθαρος. Διαβάστε πιο κάτω πότε μπορεί ο Αστυνομικός να χρησιμοποιήσει το όπλο του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρου, ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ, Νόμου προβλέπεται ότι ο Αστυνομικός φέρει και κάνει χρήση του όπλου του ως εξής :

– Ο αστυνομικός φέρει πάντοτε υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, επιτρέπεται δε να φέρει αυτόν και εκτός υπηρεσίας.

– Ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου.

– Ένοπλη επίθεση υπάρχει όταν ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί όπλο του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 εναντίον προσώπου ή απειλεί άλλον με άμεση χρήση του. Ως ένοπλη επίθεση θεωρείται και η απειλή με πειστική απομίμηση όπλου ή με ανενεργό όπλο.

Ο πυροβολισμός, ανάλογα με το στόχο της βολής, κλιμακώνεται σε:

1. Εκφοβιστικό, όταν δεν στοχεύεται η πλήξη οποιουδήποτε στόχου,

2. Κατά πραγμάτων, όταν στοχεύεται η πλήξη πραγμάτων,

3. Ακινητοποίησης, όταν στοχεύεται η πλήξη μη ζωτικών σημείων του σώματος
ανθρώπου και ιδίως των κάτω άκρων αυτού και

4. Εεξουδετέρωσης, όταν στοχεύεται η πλήξη ανθρώπου και πιθανολογείται ακόμη και ο θάνατος του.

 Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται :

– Για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση άρχισε ή επίκειται, ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά αναποτελεσματική την άμυνα.

– Για την προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ή χώρων, στους οποίους φυλάσσονται αντικείμενα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια τάξη ή πειστήρια εγκλήματος, εφόσον η φύλαξη τους έχει ανατεθεί ειδικά στον αστυνομικό και επιχειρείται βίαιη είσοδος, προσβολή ή αφαίρεση των φυλασσομένων από ένοπλο.

– Για την αποτροπή αφοπλισμού αστυνομικού κατά την υπηρεσία του.

Αγαπητοί αστυνομικοί αλλά και ενδιαφερόμενοι φίλοι, αυτά είναι όσα ο Ελληνικός Νόμος ορίζει. Με γνώμονα αυτές, και μόνο, τις συγκεκριμένες διατάξεις, ο Έλληνας Αστυνομικός οφείλει να χρησιμοποιεί το όπλο του.

Κάθε διαφορετική επ’ αυτού αντιμετώπιση, μόνο εκ του πονηρού μπορεί να εκληφθεί. Ενδεχομένως η διαφορετική του θέματος θεώρηση να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτά όμως δεν αφορούν τον Έλληνα Αστυνομικό.