Ιδρύεται νέο τμήμα ΕΚΑΜ στην Κρήτη

Το νέο τμήμα ΕΚΑΜ στην Κρήτη με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου είναι γεγονός

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζεται από κύκλους της Αστυνομίας, η ίδρυση ΕΚΑΜ Κρήτης (Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.Κ.)

Το νέο τμήμα θα έχει έδρα τον Δήμο Ηρακλείου και θα ασκεί τις αρμοδιότητές του στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Θα στελεχώνεται από προσωπικό που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του, όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 23/2020, ενώ θα υπάγεται διοικητικά  στην ΕΚΑΜ Αττική.

Τι είναι τα ΕΚΑΜ

Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) είναι επίλεκτο τμήμα των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει συγκροτηθεί για τη διεξαγωγή εξαιρετικά δύσκολων και απαιτητικών επιχειρήσεων και για την αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου (τρομοκρατικές ενέργειες, συλλήψεις βαριά οπλισμένων κακοποιών, αεροπειρατείες, απαγωγές ομήρων, κ.τ.λ). Η Ε.Κ.Α.Μ. επεμβαίνει ύστερα από προσωπική έγκριση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.