Έκτακτες κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Την ακύρωση του Προεδρικού Δ/τος ζητούν η Π.Ο.ΑΞΙ.Α και αποστρατευθέντες αξιωματικοί!

Κατατέθηκαν εμπροθέσμως από τους έχοντες πρόδηλο έννομο συμφέρον ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δύο (2) (ξεχωριστές) αιτήσεις ακύρωσης του π.δ.98/2018, δυνάμει του οποίου διενεργήθηκαν οι έκτακτες κρίσεις της Αστυνομίας. Η μια από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) και η δεύτερη από αποστρατευθέντες (πρόωρα, άδικα και παράνομα) αξιωματικούς. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, στα αστυνομικά χρονικά!

Οι νομικοί λόγοι που προβάλλονται και επιβάλλουν την ακύρωση της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης συνοψίζονται ως εξής:
α. Παραβίαση του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. α του Συντάγματος. Υπερβολικά ευρεία νομοθετική εξουσιοδότηση και υπέρβαση των ορίων αυτής. Εισάγονται διατάξεις εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης και περιέχονται περιστασιακές-ευκαιριακές ρυθμίσεις για το έτος 2018, με τη διενέργεια έκτακτων κρίσεων, όπως έχει κριθεί με αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ (1466,1467/1995).

β. Παραβίαση των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος και του άρθρου 57 Α.Κ. Οι διατάξεις του παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Παραβιάζουν την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της ασφάλειας δικαίου. Παραβιάζουν την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προστασίας της προσωπικότητας. Παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των κρινόμενων και αξιολογουμένων αξιωματικών (ΣτΕ 2799/1994,1253/2003,5094/1996 κ.α.) και την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 και ΑΠ 43/2005 Ολ.).

Όπως αναλύσαμε και σε προηγούμενα άρθρα μας, οι πρακτικές και αυθαιρεσίες της Διοίκησης προσέβαλαν βάναυσα τη νομιμότητα και φαλκίδευσαν το Κράτος Δικαίου. Και δυστυχώς αυτό είναι έργο της Κυβέρνησης της «Πρώτη Φορά Αριστεράς». Μιας «Αριστεράς» (σ.σ. Καμμενοαριστεράς), η οποία υποτίθεται ότι «θα ήταν η κάθε λέξη του Συντάγματος» και «θα μας τάραζε στη νομιμότητα». Και αντί να «σκίσει τα Μνημόνια», «ξεσκίζει» το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου!

Το Ανώτατο Δικαστήριο του ΣτΕ διαθέτει τεράστια παράδοση στη διαφύλαξη του Κράτους Δικαίου. Το κύρος και η υψηλή κατάρτιση των Μελών του αποτελούν την μεγαλύτερη εγγύηση. Και είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι, στο πλαίσιο της άσκησης της δικαιοδοτικής του εξουσίας (είτε τώρα, είτε στο πλαίσιο των ατομικών αιτήσεων), θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα και θα ακυρώσει τη «θεσμική εκτροπή» της Διοίκησης.

Το κείμενο εστάλη στο inbox του policenews.gr από τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Ν. Μπλάνη

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών