Η Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά καταγραφή όλων των ΜΚΟ

Καταγραφή όλων των ΜΚΟ που υπάρχουν στη χώρα μας θα επιχειρήσει η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος προκειμένου να οργανωθεί ένα κεντρικό μητρώο.

Σήμερα οι ΜΚΟ δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο «κατάλογο» αλλά κάθε υπουργείο διαχειρίζεται τις δικές του οργανώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί να καλύψει το κενό αυτό που υπάρχει, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου ελέγχου σε όλο το φάσμα των ενεργειών τους, αλλά και των πηγών της χρηματοδότησης τους.

Την ίδια ώρα η Αρχή θα επιχειρήσει να χαρτογραφήσει τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά και νομικά πρόσωπα- καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι μέσω του προγράμματος χρυσής βίζας μπορεί να διακινείται βρώμικο χρήμα.

 

ΠΗΓΗ