Αυτοί είναι οι μισθοί των κληρικών

Ανάλογα με το αξίωμα που έχουν, αμοίβονται οι κληρικοί. Ο χαμηλότερος μισθός είναι 644 ευρώ, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος παίρνει 2.600 ευρώ. Αναλυτικά:

  1. Μισθό 2.600 ευρώ έχει ο Αρχιεπίσκοπος
  2. 2.210 ευρώ παίρνει ο Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης
  3. 1.820 ευρώ παίρνει ο τιτουλάριος Επίσκοπος και βοηθός Επίσκοπος

Επίδομα

  1. 75 ευρώ παίρνουν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
  2. 40 – 45 ευρώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος

Οι κληρικοί παίρνουν

  1. 678 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος ιερέας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  2. 1.032 ευρώ με 10 χρόνια προϋπηρεσία
  3. 1.410 ευρώ με 30 χρόνια προϋπηρεσία
  4. 644 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος κληρικός απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
  5. 1.099 ευρώ με 30 έτη προϋπηρεσίας

ΠΗΓΗ