Ο.Π.Κ.Ε. Αττικής: Στην πρώτη γραμμή παρά τις ελλείψεις

Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. επισκέφθηκαν το Τμήμα Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής (πρώην Ο.Π.Κ.Ε.) όπου συνομίλησαν για αρκετή ώρα με υπηρετούντες συναδέλφους, αντιπροσώπους της Ένωσης και την Διοίκηση του Τμήματος.

       Τα ζητήματα που απασχολούν κυρίως τους υπηρετούντες συναδέλφους μας, όπως μας μεταφέρθηκαν, αποτελούν επιγραμματικά:

  • Ελλιπής εξοπλισμός αυτοπροστασίας του προσωπικού αφού δεν χορηγούνται από την Υπηρεσία ούτε τα στοιχειώδη δημόσια είδη με αποτέλεσμα  να αναγκάζονται να αγοράζουν με ιδία έξοδα τα απαραίτητα είδη ιματισμού και εξοπλισμού  για την προστασία τους. Επιβάλλεται επίσης η χορήγηση αντιβαλλιστικών κρανών και ασπίδων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή της Υπηρεσίας.
  • Η διάθεση από την Γ.Α.Δ.Α., που διαχειρίζεται καθημερινά και αποκλειστικά τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., σε καθήκοντα ξένα προς την αποστολή της Υπηρεσίας, όπως ακίνητοι σε φρούρηση στόχων, υποκατάσταση του έργου των διμοιριών της Δ.Α.Ε.Α. χωρίς να έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και εξοπλισμό, γεγονός που έχει προκαλέσει τραυματισμούς αστυνομικών των ομάδων και έχει επισημανθεί πολλάκις από την Ένωσή μας στην Ηγεσία της Γ.Α.Δ.Α.
  • Ενώ οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις ομάδες βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζοντας σκληρούς κακοποιούς και καταγράφουν καθημερινές επιτυχίες αποσπώντας τα θετικά σχόλια των πολιτών και των Μ.Μ.Ε., εντούτοις δεν υφίσταται κανένα οικονομικό κίνητρο επιβράβευσης και παραμονής στην Υπηρεσία όπως συμβαίνει με άλλες ειδικές επιχειρησιακές ομάδες του Σώματος, γεγονός που θεωρούμε απαράδεκτο.
  • Τέλος, πληγή για την Υπηρεσία αποτελούν οι πάγιες Διαταγές για καθημερινή ενίσχυση της Δ/νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων και της φύλαξης οικίας υπόδικου ατόμου για το οποίο έχει αποφασιστεί το μέτρο του κατ’οίκον περιορισμού από τη Δικαιοσύνη, οι οποίες στερούν πολύτιμο αριθμό αστυνομικών από τις ομάδες.

         Η Διοίκηση του Τμήματος δήλωσε ενήμερη για τα ανωτέρω ζητήματα. Για τον εξοπλισμό αυτοπροστασίας και τις επισκευές των οχημάτων, έχει προβεί στις απαραίτητες πρωτοβουλίες πλην όμως τα προβλήματα παραμένουν και κάποιες φορές επιλύονται με χορηγίες ιδιωτών. Επίσης έχει κατά το παρελθόν συντάξει και αποστείλει ιεραρχικά πρόταση για οικονομικά κίνητρα παραμονής στην Υπηρεσία δίχως να έχει λάβει απάντηση έως και σήμερα.

      Αξίζει να αναφέρουμε ότι μας εξέπληξε ευχάριστα που σε μια Υπηρεσία με πολλές καθημερινές υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μας μεταφέρθηκε κάποιο παράπονο για την τήρηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού, γεγονός που καταδεικνύει ότι η δικαιολογία ορισμένων Διοικητών Αστυνομικών Υπηρεσιών ότι δεν δύνανται να τηρούν τα προβλεπόμενα λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δεν ισχύει πάντα, καθώς εξαρτάται και από τη θέληση και τις ικανότητες διαχείρισης του προσωπικού από την εκάστοτε Διοίκηση.

        Η Ένωση Αθηνών, όπως απέδειξε στο πρόσφατο παρελθόν, στέκεται αλληλέγγυα τόσο ηθικά όσο και νομικά δίπλα στους συναδέλφους των ομάδων, με δυναμικές παρεμβάσεις όταν κλήθηκαν να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους αναλογούσαν, καθώς και σε περιπτώσεις τραυματισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Άπαντα τα ανωτέρω θέματα θα τύχουν και πάλι αντικείμενο των συναντήσεών μας με τους αρμόδιους σε Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Γ.Α.Δ.Α. και Α.Ε.Α. τόσο προφορικά όσο και με κατάθεση σχετικού υπομνήματος.

                                                         Για το Δ.Σ.

                      – Ο –                                                                                  – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας

         ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                                             ΡΗΓΑΣ Νικόλαος