Εγκληματικότητα, κλοπές και βια στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η εταιρία μπορεί να σας προστατέψει. Μην το αμελήσετε…

Η εποχή που ζούμε έχει χαρακτηρισθεί ως εποχή φθοράς, χρησιμοθηρίας και ωφελιμισμού. Είναι μια εποχή όπου οι αξίες και τα ιδανικά έχουν στερέψει. Οι έντονες αντιφάσεις πληθαίνουν όλο και πιο πολύ και τούτο γιατί ενώ ο τεχνολογικός πολιτισμός έχει κορυφωθεί και θα περιμέναμε να συμβαδίζει και η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, παρατηρείται κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, έλλειψη επικοινωνίας οι οποίες εξουσιάζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Το κλίμα αυτό ευνοεί τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας που υποτροπιάζουν, χειροτερεύουν και εξαπλώνονται εξαιτίας της άκριτης και συνεχούς προβολής τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η εγκληματικότητα ως ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα συνοδεύει τον άνθρωπο από την εποχή που γνωρίζουμε την ύπαρξή του. Καθημερινά πληροφορούμαστε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες εγκληματικών πράξεων. Κλοπές, ληστείες, βανδαλισμοί και άλλες εγκληματικές πράξεις εμπλουτίζουν καθημερινά τα δελτία ειδήσεων και η ανησυχία και ο φόβος εμποτίζει πιο πολύ τις καρδιές των ανθρώπων.

Το αίσθημα αυτό επιτείνεται από τη διαπίστωση ότι οι αποτρεπτικοί και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί που διαθέτουμε ως χώρα ενάντια στην εγκληματικότητα δεν φαίνεται να καταφέρνουν αρκετά ώστε να μετριάσουν το κοινό αίσθημα ανησυχίας.

Τι είναι η εγκληματικότητα;
Η εγκληματικότητα είναι η ροπή ενός μικρού μέρους της κοινωνίας προς εγκληματικές πράξεις και η διάπραξή τους. Το σύνολο των εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η εγκληματικότητα είναι ένα σύνολο παραβάσεων και παραβατών – εγκλημάτων και εγκληματιών που στιγματίζονται από το Ποινικό Δίκαιο.

Τι είναι αυτό που προκαλεί την εγκληματικότητα και την έξαρσή της τα τελευταία χρόνια; Μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα γενεσιουργά αίτια του φαινομένου αυτού, τα οποία έχουν γενικότερο εύρος και επηρεάζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτής της χώρας:

α. Η ανεργία και τα οικονομικά προβλήματα. 
β. Οι κοινωνικές ανισότητες.
γ. Ο φανατισμός.
δ. Η συνεχής προβολή της βίας από τα ΜΜΕ.
ε. Η υπονόμευση των ηθικών αξιών.
στ. Ο καταναλωτισμός και η απουσία φιλεργατικής διάθεσης.
ζ. Το άγχος και οι έντονοι ρυθμοί της ζωής.
η. Η υπονόμευση της αξίας του άλλου ανθρώπου.
θ. Η ελλιπής παιδεία.
ι. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις. 
ια. Η κρίση του θεσμού της οικογενείας.
ιβ. Η ένταξη των νέων σε παραβατικές ομάδες. 

Η πολλαπλή κρίση της σύγχρονης κοινωνίας, όμως, είναι το βασικότερο αίτιο της έξαρσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Κρίση οικονομική, οικογενειακή, πνευματική και ηθική. Η φτώχεια και η ανέχεια οδηγούν πάντα σε εγκληματικές πράξεις. Όσο μάλιστα θα αυξάνεται η ανεργία τόσο το πρόβλημα θα κλιμακώνεται. Η ανεργία σε συνδυασμό με την αύξηση των προσφύγων – μεταναστών – λαθρομεταναστών έχουν δημιουργήσει άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε εκατομμύρια κατοίκους των αστικών κυρίως κέντρων. Οι άστεγοι και οι πεινασμένοι είναι πλέον μία μόνιμη κατάσταση που συνεχώς αυξάνεται.

Έτσι, είναι φυσιολογικό να μας απασχολεί το ερώτημα αν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να επανακτήσουμε το αίσθημα ασφάλειας με το οποίο είχαμε συνηθίσει να ζούμε και αν ναι, τι και με ποια μέσα.

Ο τρόπος που επιλέγουμε εμείς ώστε να φροντίσουμε την περιουσία σας καθώς και τη σωματική ακεραιότητά σας καθώς και αυτή της οικογένειάς σας είναι να αποταθείτε σε εμάς, ώστε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να σας προστατεύσουμε με ένα συνολικό πακέτο λύσεων.

Είμαστε εδώ με πολλαπλές απαντήσεις στα προβλήματά σας ώστε να εξαλείψουμε την εγκληματικότητα στον στενό περιουσιακό αλλά και οικογενειακό σας κύκλο.