Σάκος του box οι αστυνομικοί

Ονομάζομαι Μπουζουνοπούλου Μαρίνα Πολυξένη είμαι φοιτήτρια Νομικής Β’ ετους και συνήθως γράφω στο apocalypto policenews ωστόσο πρόσφατα παρακολούθησα ένα σεμινάριο αστυνομικού δικαίου στο οποίο έγινε λόγος για επίκαιρα ζητήματα, τετριμμένα θα τα χαρακτήριζα εγώ μιας που όσα χρόνια και αν περάσουν πολύ φοβάμαι πως θα μαστε στο ίδιο έργο θεατές για αυτό θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας.

Την εισήγηση άνοιξε ο κοσμήτωρ της σχολής αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος μίλησε για επιστημονική κατάρτιση των στελεχών ακόμη και με γνώσεις αστυνομικού δικαίου ενώ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του καθώς είναι αποδυναμωμένος ο κλάδος του δικαίου στη νομικές σχολες της χώρας. Δεν έκανε λόγο ούτε για δυσλειτουργίες στο σώμα, ούτε φυσικά για το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο που το διακατέχει.

Ενδεικτικα αναφέρω το Καθηκοντολόγιο από το 1991 (π.δ. 141/1991), που έχει τροποποιηθεί πάνω από 50 φορές και πολλές διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές, ξεπερασμένες και ισχύουν επί εποχής της Ελληνικής Χωροφυλακής!

– Οργανόγραμμα από το 1984 (ν. 1481/1984), που άλλαξε το 1997 (π.δ. 24/1997) και τελευταία το 2000 (ν. 2800/2000) επικαιροποιήθηκε δηλαδή πριν από 24 έτη!Κώδικα Αδειών από το 1986 (π.δ. 27/1986), πριν 38 έτη, με διατάξεις, πολλές φορές, ξεπερασμένες, ανεφάρμοστες και αναχρονιστικές!

– Κώδικα Κρίσεων και Προαγωγών Αξιωματικών από το 1997 (π.δ. 24/1997), με μη αντικειμενικά κριτήρια πολλές φορές και με μη αδιάβλητο σύστημα Κρίσεων στα υψηλόβαθμα στελέχη, που παραπέμπει στα δεδομένα της δεκαετίας του 1980′!- Ωράριο εργασίας από το 2001 (π.δ. 394/2001), που εκδόθηκε πριν δηλαδή από 23 έτη, με διατάξεις, δυστυχώς πλέον, μη εφαρμόσιμες, άδικες και μη ανθρώπινες που παραβιάζονται συνεχώς σε βάρος των συναδέλφων και δεν σέβονται τον εργαζόμενο Άνθρωπο Αστυνομικό!

– Κώδικα Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων από το 1989 (π.δ. 538/1989), που αναφέρει ακόμα ότι πρέπει να γράψουμε στην εξώθυρα και στην είσοδο της οικίας μας το ονοματεπώνυμό μας και με διατάξεις εκτός της σημερινής Κοινωνίας!Ενώ η απεσταλμένη κοινωνιολόγος ανάφερε τα ευρέως γνωστά απαγορεύτηκα ΠΔ για τη δερματοστιξία, τα μούσια και ότι τα άτομα σωματική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να ενταχθούν.

Επίσης ανεφερε ότι τα στελέχη έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τους ψυχολόγους της υπηρεσίας χωρίς να στιγματιστούν, εν τω μεταξυ, χρόνια τώρα διαμαρτύρονται για το αντίθετο.

Επιπλέον είπε ότι τα ΜΜΕ έχουν εισβάλλει και διαστρεβλώσει σε έναν βαθμό το έργο του σώματος (ίσως το μόνο που είχε δικαιο…) διότι κατόπιν ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται social media για ομαδικές ζητήσεις επι των υποθέσεων της υπηρεσίας και πολλές φορες έχουν τιμωρηθεί αρα επιβεβαιώνει ότι απαγορεύεται να μιλούν.

Κλείνοντας ο νομικός της εκδήλωσης μου απαντά στις εξής ερωτήσεις:

Ποιος πραγματοποιεί ΕΔΕ;

Αν διαγνωστεί έκνομη ενέργεια αρχικά έχουμε τις E.Δ.Ε. διενεργούνται κατ’ άρθρο 26 Π.Δ.120/08 ως ισχύει. Δεν προβλέπεται στα άρθρα 21, 22 του ως άνω Διατάγματος η εμπειρία στο δρόμο. Αρ 26 Για τους λοιπούς αστυνομικούς από αξιωματικό ανώτερο του εγκαλουμένου κατά το χρόνο της πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος ορίζεται με τη σχετική διαταγή, εκτός αν ο διατάξας κρίνει ότι πρέπει να την ενεργήσει ο ίδιος. Η διενέργεια της Ε.Δ.Ε. κοινοποιείται στις ιεραρχικά προϊστάμενες Υπηρεσίες. Αν διαταχθεί συμπλήρωση της Ε.Δ.Ε., ανατίθεται είτε στον αξιωματικό που την ενήργησε είτε σε άλλον ανώτερο ή αρχαιότερο αυτού. Κατ’ εξαίρεση, αν ο ενεργήσας την Ε.Δ.Ε. προήχθη λόγω αποστρατείας του, η συμπλήρωση αυτής μπορεί να ανατεθεί και σε αξιωματικό που φέρει το βαθμό που κατείχε ο διενεργήσας πριν την προαγωγή του.

Άρ 22. Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1.Αρμόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης με την έκδοση διαταγής προς διενέργεια Ε.Δ.Ε., είναι ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας, και οι Προϊστάμενοι των Κλάδων για όλο το Αστυνομικό προσωπικό, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας Επισήμων και οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους.

Άρ: 21 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των αρμοδίων γι’ αυτή πειθαρχικών οργάνων και ενεργείται αυτεπάγγελτα με βάση τα στοιχεία που με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο περιέρχονται σ’ αυτά.

2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται:
α) Με απευθείας κλήση προς απολογία, αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή και
β) Με την έκδοση διαταγής για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή.

3. Για ελαφρά παραπτώματα, τα οποία προδήλως επισύρουν ποινή επίπληξης, ο αρμόδιος για την άσκηση της δίωξης, εκτιμώντας την εν γένει εντός και εκτός υπηρεσίας διαγωγή του αστυνομικού, μπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην περίπτωση που ο αρμόδιος να θέσει την υπόθεση στο αρχείο φέρει βαθμό κατώτερο του Αστυνομικού Διευθυντή, αυτός υποβάλει την υπόθεση στο Διευθυντή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης μ’ αυτήν Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα για την έγκριση ή μη της αρχειοθέτησης.

Όσοι αστυνομικοί βρέθηκαν στα Τέμπη και αργότερα στις πλημμύρες θα τιμηθούν;

Εφόσον συντρέχουν οι διατάξεις του Π.Δ.622/85, άρθρο 5 απονέμεται το μετάλλιο του αστυνομικού Σταύρου . Έχει απονεμηθεί σε Αστυνομικούς για τη συμβολή τους στις πυρκαγιές στο Ματι και γενικώς όταν το κράτος κριτεται σε ανάγκη για αυτοθυσία και ιδιαίτερα διακεκριμένη και εξαρετη πράξη.

Μετά ρώτησα για body κάμερα επειδή είχε εξαγγείλει ο Χρυσοχοΐδης την προσαρμογή τους σε στολές, κράνη κτλ.

Εάν δεν βγει προεδρικό διάταγμα το οποίο να αναφέρει αναλυτικά τους όρους χρήσης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν και φαίνεται να αργεί γιατί έχουμε πολλά προβλήματα με τα προσωπικά δεδομένα τόσο των αστυνομικών όσο και των πολιτών.
Αρα για χιλιοστή φορα καταλήγουμε πως συντηρούνται επιτηδευμένα έτσι οι συνθήκες ώστε να διαλύσουν την αστυνομία.

Η εξαθλίωση ξεκινά από τους δόκιμους που φεύγουν παραμεθόριο (νησιά) και κοιμούνται ο ένας πάνω στον άλλον ενώ η τουαλέτα είναι κοινόχρηστη.

Μόνο τιμωρούνται, ΔΕΝ προστατεύονται αν θέλουν να καλυφθούν νομικά πληρώνουν.

Ααα και αν πέσει στο καθήκον θα ξεχάστει για ευχαριστώ, αν δε «φύγει» εκτός υπηρεσίας σκέφτονται ακόμη και την τελετή!