Να σταματήσουν οι μετακινήσεις (εσωτερικές αποσπάσεις) Αστυνομικών εντός Νομού Θεσσαλονίκης που γίνονται στη λογική “υπάρχουν παιδιά και αποπαίδια”!

Του Συνδικαλιστή ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Σοβαρά ζητήματα και εύλογα ερωτήματα τίθενται πλέον για τις μετακινήσεις προσωπικού από τις
Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης προς ενίσχυση α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθως και β) των νέων Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με διαφορετικά καθήκοντα από αυτα που εκτελούσε πριν το προσωπικό αυτό. Ειδικότερα δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα όσον αφορά τα κριτήρια για το προσωπικό που μετακινείται, κάτι που ασφαλώς από πλευράς μας, ως εκλεγμένοι στο Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1264/1982,
οφείλουμε να καταγγείλουμε.

Συγκεκριμένα μας καταγγέλλονται πολλά παράπονα και τίθενται απορίες σε ό,τι αφορά την απόφαση επιλογής του προσωπικού, αφού δεν τηρούνται οι συνταγματικές και διοικητικές αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισότητας, της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της καλής πίστης, της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, εδώ και ένα αρκετούς μήνες που αποφασίζονται αυτές οι μετακινήσεις, είτε με τη μορφή της προσωρινής μετακίνησης, είτε, κυρίως με την απόσπαση, καθόσον επιλέγονται είτε οι ίδιοι και οι ίδιοι Αστυνομικοί συνεχώς, ενώ κάποιοι απροκάλυπτα και παράτυπα εξαιρούνται σε μόνιμη βάση, αφού ευνοούνται από την εκάστοτε Διοίκηση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και των Κανονισμών!

Ενώ βέβαια άλλοι Αστυνομικοί πάνε μόνο για ένα (1) μήνα και άλλοι ακόμα και για παραπάνω από τρεις (3) μήνες. Ακόμα γίνονται λανθασμένες επιλογές και στους βαθμούς του προσωπικού και δεν λαμβάνονται, σχεδόν καθόλου, υπόψη και τα υπηρεσιακά, αλλά πιο πολύ τα κοινωνικά κριτήρια, και η αρχή της ανθρωποκεντρικής διοίκησης που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας καταστρατηγείται.

Υπάρχουν δηλαδή πολλές καταγγελίες για ωμή καταστρατήγηση των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του π.δ. 100/2003, που αφορούν τις αποσπάσεις και τις προσωρινές μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τα οριοθετημένα χρονικά περιθώρια των μετακινήσεων αυτών, για πολλούς συναδέλφους σε κάθε βαθμίδα του προσωπικού.

Οδηγούμαστε έτσι στο συμπέρασμα ότι σε αρκετές επιλογές της κάθε Διοίκησης, είτε των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, είτε των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, για το ποιοι Αστυνομικοί θα επιλέγουν για τη μετακίνησή τους, απροκάλυπτα παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας του Διοικητικού Δικαίου, δυστυχώς αποδεδειγμένα πλέον, διότι, ως διοικητικό όργανο η Διοίκηση που μετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης (της απόφασης για τα πρόσωπα μετακίνησης), πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα της αμερόληπτης κρίσης, κάτι που ασφαλώς, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης δεν συμβαίνει, όταν μεταξύ ομοιόβαθμων και εχόντων την ίδια οργανική θέση και με παρόμοια οικογενειακή κατάσταση Αστυνομικών, οι όποιοι μάλιστα εκτελούν τα αυτά, τα ίδια δηλαδή υπηρεσιακά καθήκοντα και έχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσιακές θέσεις και αρμοδιότητες, κάποιοι δεν μετακινούνται ποτέ και ορισμένοι άλλοι μετακινήθηκαν πολλούς μήνες και κατά παράβαση κιόλας των υποχρεωτικών και δεσμευτικών διατάξεων του π.δ. 100/2003.

Ακόμα οφείλω να τονίσω, επειδή έχω τη νόμιμη υποχρέωση ως εκλεγμένος στο Αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη νομολογία, ότι ενδεχομένως και με βάση τα προφορικά παράπονα που μας γνωστοποιούν οι συνάδελφοί μας, υπάρχουν ακόμα και φαινόμενα υπηρεσιακού λεκτικού εκφοβισμού (BULLING), κάτι που τιμωρείται από το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα με αυτεπάγγελτη δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, με την έννοια να μην υποβάλλουν προσφυγές και αιτήσεις

θεραπείας ή αναφορές παραπόνων ή να μην επικαλεστούν ότι έχουν υπερβεί τις ανώτατες χρονικές περιόδους μετακίνησής τους, ώστε να μετακινηθούν άλλοι που ουδέποτε μετακινήθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση η λογική των ευνοημένων και των ημετέρων, καθώς και το να παρατηρούνται φαινόμενα επιλογής και διάκρισης αποδεικνύοντας τη λαϊκή φράση ότι υπάρχουν “παιδιά και αποπαίδια”, αποτελεί κάτι που στη σύγχρονη εποχή, εν έτει 2024, δεν μπορούμε να το δεχτούμε και είναι αυθαίρετη ενέργεια, εφόσον δεν τηρείται το σύνολο των Κανονισμών και των Νόμων, οδηγώντας στα γνωστά αποτελέσματα των ευνοημένων και των αδικημένων. Άμεσα πρέπει να σταματήσουν όλες αυτές οι συμπεριφορές και οι αρμόδιοι που αποφάσιζαν με αυτά τα παράτυπα κριτήρια να κληθούν ακόμα και για εξηγήσεις σχετικά με ποια αιτιολογία ακριβώς αποφάσιζαν.

Το νέο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης με την κατασκευή FLY OVER στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, που επικαλείται η Ηγεσία και μετακινεί συναδέλφους προς κάλυψη αναγκών της πολύπαθης πλέον Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι ο “μανδύας” για να καλυφθούν οι ανορθόδοξες στρατηγικές ελλιπούς σωστής διαχείρισης του υπάρχοντος Αστυνομικού δυναμικού της περιοχής μας, με αποτέλεσμα την επικείμενη διάλυση νευραλγικων και μάχιμων Υπηρεσιών, όπως πχ Αστυνομικά Τμηματα και Τμήματα Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης, που η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο είναι αδιαμφισβήτητη!

Πλέον μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα διάλειπτης συνέχισης της εν λόγω τακτικής από πλευράς της Ηγεσίας, οι ευθύνες για την καταπάτηση των κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού των συγκεκριμένων Υπηρεσιών είναι μεγάλες!

Ενημερώνω τους υπεύθυνους αυτής της κατάστασης ότι το ελλιπές προσωπικό πλέον έχει ξεπεράσει τα όριά του και παρόλα αυτά δεν κάνει την παραμικρή έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ίσα ίσα που με υψηλό αίσθημα αίσθησης του καθήκοντος, ευθύνης και αυταπάρνησης, συνεχίζει καθημερινά να προσφέρει το αγαθό της ασφάλειας, όμως οποιαδήποτε μορφή παράλειψης λόγω καταπόνησης ή κάθε άλλο πρόβλημα που θα προκύψει, είναι αποκλειστικά ευθύνη όσων συνεχίζουν να στρουθοκαμηλίζουν, λαμβάνοντας εμφανώς λανθασμένες αποφάσεις κακής διαχείρισης του προσωπικού, που δεν ευνοούν το Δημόσιο και Υπηρεσιακό συμφέρον!

Η Ηγεσία οφείλει να τα λάβει σοβαρά υπόψη της όλα αυτά και να πάρει σοβαρές αποφάσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τοπικά υπηρεσιακά δεδομένα που επικρατούν σε ολόκληρη την περιοχή ολου του Νομού Θεσσαλονίκης. Εμείς, από πλευράς μας, όπως οφείλουμε θα ενημερώσουμε παράλληλα με όλες τις συνδικαλιστικές δράσεις μας, ακόμα και τους Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης για όλα τα ανωτέρω, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να τα θέσουν αρμοδίως προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αφενός εύρυθμη λειτουργία όλων, ανεξαιρέτως, των Αστυνομικών Υπηρεσιών και αφετέρου να σταματήσουν οι άδικες και παράτυπες συμπεριφορές -της εκάστοτε και οποιουδήποτε επιπέδου Αστυνομικής Διοίκησης- σε βάρος των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών.