Ανοιχτή Επιστολή – Πρόταση – Καταγγελία: Έκτακτες μεταθέσεις λόγω ίδρυσης νέων υπηρεσιών

Ίσως η μόνη λύση για την υπηρεσιακή “κατάντια” της Θεσσαλονίκης

Είναι γνωστές οι μεγάλες ελλείψεις Αστυνομικού Προσωπικού στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες σε συνδυασμό και με τον, σχετικά, μεγάλο μέσο όρο ηλικίας του προσωπικού, τα πάρεργα, την πολυδιάσπαση των Υπηρεσιών, καθώς και την αυξανόμενη εγκληματικότητα -παρά τις υπεράνθρωπες και ηρωικές προσπάθειές όλων των έμψυχων δυνάμεων-, δυστυχώς, έχουν οδηγήσει στην ανθρώπινη, υπηρεσιακή, βιολογική και ψυχολογική εξουθένωση των σκληρά εργαζομένων Αστυνομικών.

Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες αποφασίστηκαν, ξαφνικά και χωρίς συγκεκριμένο και σαφές σχέδιο, μεγάλες σε αριθμό μετακίνησεις Αστυνομικών, με τη μορφή της απόσπασης, αρχικά στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω κατασκευής στην Περιφερειακή Οδό της FLY OVER και έπειτα στην ίδρυση νέων Ομάδων ΟΠΚΕ στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, αποφάσεις που ενώ μεν έχουν θετικό πρόσημο, έχουν οδηγήσει όμως στην αποξήλωση από ανθρώπινο δυναμικό πολλών άλλων μάχιμων Υπηρεσιών, ειδικά όλων των Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφάλειας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), καθώς βέβαια και άλλων Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ, αλλά και πολλών Ειδικών Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Ενώ οι κενές οργανικές θέσεις της ΓΑΔΘ ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες, που σε συνδυασμό και με το μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων Αστυνομικών τον Δεκέμβριο του 2023 από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι εκατοντάδες των  μετακινήσεων έχουν δημιουργήσει ένα πολύ άσχημο κλίμα εργασιακής ανασφάλειας, αβεβαιότητας, πεσμένου ηθικού κλπ, αλλά και έχουν οδηγήσει στην υπερεργασία, στην παραβίαση του ωραρίου εργασίας και στην καταπόνηση όλου, σχεδόν, του Αστυνομικού Προσωπικού!

Γι’ αυτό, ως εκλεγμένοι στο Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κινημα και επειδή καθήκον μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982, είναι η υποβολή προτάσεων η  διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Αστυνομικών, καθώς και η ανάδειξη των εργασιακών, και όχι μόνο  προβλημάτων, προτείνουμε την εξής λύση, για την ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με το κάτωθι ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ:

Αφού αποφασίστηκαν οι μετακινήσεις εκατοντάδων Αστυνομικών, λόγω ακριβώς των έκτακτων, απρόβλεπτων και επειγουσών συνθηκών, προτείνουμε τη δημιουργία, αναβάθμιση και ίδρυση των κάτωθι Υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Α) Την ίδρυση Γραφείου Τροχονομικής Αστυνόμευσης Περιφερειακής Οδού και FLY OVER στην υπάρχουσα Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με σχετική τροποποίηση στη διάταξη του άρθρου 62 του π.δ. 7/2017.

Β) Τη δημιουργία νέων Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στην Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακων Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με σχετική τροποποίηση στη διάταξη του άρθρου 59 του π.δ. 7/2017.

Γι’ αυτό απαιτείται και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, να αποφασιστεί, άμεσα κιόλας, από τη φυσική ηγεσία, η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 εδάφιο Β’, σύμφωνα με την οποία όταν ιδρύεται νέα Υπηρεσία ή ακόμα και έστω αναβαθμίζεται, δύναται να μετατίθεται προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης (άλλο Νομό), που θα προέρχεται από τους οικείους Πίνακες Τακτικών Μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα μόρια, δηλαδή με αντικειμενικά κριτήρια!

Έτσι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για να μετατεθούν με έκτακτη μετάθεση από τον υπάρχων Πινακα Μεταθέσεων, τουλάχιστον 200 Αστυνομικοί, οι οποίοι ανά 100 σε αριθμό να επανδρώσουν την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τις ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κάτι που θα πρέπει να γίνει πολύ σύντομα!

Αυτή ειναι η μόνη λογική, σωστή και δίκαιη λύση, αφού η Θεσσαλονίκη απο Αστυνομικής πλευράς, βρίσκεται σε πολύ άσχημη θέση, κάτι που είναι πλέον κοινή διαπίστωση, οπότε είναι επιτακτική η ανάγκη για σταθερή και μόνιμη ενίσχυση των δύο (2) συγκεκριμένων Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ με άμεση ταυτόχρονη επιστροφή των υπό μετακίνηση δυνάμεων στις αρχικές υπηρεσίες τους, εκτός από αυτούς οι οποίοι επιθυμούν την παραμονή τους σε αυτές!

Οι κάτωθι εκλεγμένοι Συνδικαλιστές:

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος
ΛΑΜΑΡΗ Ελένη
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης
ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Λάζαρος