Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω σύγκρουσης οχημάτων 

Προβλήματα σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της πρώην Αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό ρεύμα προς Γλυφάδα.