Νέο περιστατικό εργασιακής κακοποίησης αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. από ανώτερους του

Παράβαση καθήκοντος και κακοποίηση μάχιμου αξιωματικού προς συγκάλυψη ευθυνών τρίτων

Περίπτωση εργασιακής κακοποίησης με παράλληλη υπόνοια παράβασης καθήκοντος και ρατσιστικής βίας εμφαίνεται να έχει υποστεί αξιωματικός μάχιμης υπηρεσίας από ανώτερους του αξιωματικούς επιτελικής υπηρεσίας αλλά και άλλων που κατέχουν θέση ευθύνης σε καίρια πόστα ή έχοντες ιδιαίτερα σημαντικούς θεσμικά ρόλους εντός του Σώματος.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται από αστυνομικούς διαφόρων υπηρεσιών με ιδία αντίληψη περιστατικών και σε αντίθεση με όσα προήγαγαν οι εμπλεκόμενοι μέσω διαδικασιών και συκοφαντιών λόγω πρόδηλης μεροληψίας ευνοϊκά περί τρίτων προσώπων, μονίμων Αξιωματικών καθώς και δοκίμων Αξιωματικών και προς συγκάλυψη ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών τους, προερχόμενων από τη βούληση και επιδίωξη δοκίμου αρχικά να ζημιώσει άλλους για προσωπικό όφελος, διαφαίνεται η μεσολάβηση ανωτέρων Αξιωματικών προς όφελος αυτών αλλά και αρνητικά διακείμενων στον εν λόγω αξιωματικό προς υποστήριξη τους.

Όπως διαπιστώνεται μέσω όσων έχουν προκύψει και αναφέρουν μέσω καταγγελιών, έχει υποστεί περαιτέρω άδικες και παράνομες συμπεριφορές εκ μέρους τους επί μακρού διαστήματος καθώς και έχουν επιβληθεί υπηρεσιακά δυσμενή μέτρα εις βάρος του χωρίς να εμφαίνεται ουσιαστικός και αντικειμενικός λόγος ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν την υπηρεσιακή του διαγωγή και απόδοση, την αιτία και αλλά και την εμφαινόμενη μεροληψία υπέρ της έτερης πλευράς και της μέχρι την παρούσα απουσία ελέγχου καταγγελλομένων κατά αυτών.

Τα προηγούμενα φαίνεται να ενισχύονται και επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τις πηγές, έπειτα πρόσφατης υποβολής μήνυσης του αξιωματικού σχετικά με φερόμενα διαπραχθέντα αδικήματα εις βάρος του αλλά και την υπηρεσία, ένεκα της οποίας κίνησης, η οποία έρχεται να προστεθεί σε προϋπάρχουουσες άλλες ενέργειες, έγιναν ευρέως γνωστές στον υπηρεσιακό κύκλο μέσω των οποίων περιήλθαν νέες πληροφορίες.

Η βία, οι απειλές, η χειριστικότητα και οι υπαιτιότητες είναι καθολικές και δεν γνωρίζουν φύλο, θέση και βαθμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόψεις των συντακτών στην κατηγορία “Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ” δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με τις απόψεις του εκδότη και της συντακτικής ομάδας του Policenews