Επιδόσεις Δικογράφων – η αρχή έγινε

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης αντιπροσωπείας του Προεδρείου της Ένωσης Αθηνών με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη (σχετ. υπ’ αριθ. 604/33 από 2/12/2023 ανακοίνωσή μας, καθώς και κατόπιν παλαιότερων  παρεμβάσεών μας: υπ’ αριθ. 305/13 από 30/03/2022 ανακοίνωσή μας, υπ’ αριθ. 604/16α από 22/01/2022 Υπόμνημα προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, υπ’ αριθ. 400/13 από 02/11/2021 έγγραφό μας προς τον Υπουργό  Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπ’ αριθ. 200 από 02/11/2019 Υπόμνημα προς τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., υπ’ αριθ. 200/4 από 07/08/2019 Υπόμνημα προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.), στον οποίο θέσαμε το ζήτημα της απαγκίστρωσης των αστυνομικών από τις επιδόσεις δικογράφων, αφού μέχρι σήμερα παρά την ισχύ του ν. 4937/22, η ΕΛ.ΑΣ. παρανόμως συνεχίζει να τα επιδίδει, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έκδοση της υπ’ αριθ. 59660 οικ. από 22/01/2024 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία πλέον η πραγματοποίηση επιδόσεων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας  θα λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά μέσα.

Εντούτοις, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν ξεκαθαρίζεται τι μέλλει γενέσθαι από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση αναφορικά με:

  • Επιδόσεις αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων.
  • Επιδόσεις σε μη κατέχοντες Α.Φ.Μ. (π.χ. ανήλικους, αλλοδαπούς).
  • Επιδόσεις δικογράφων Στρατιωτικών – Λιμενικών αρχών.
  • Επιδόσεις εγγράφων Δήμων – Περιφερειών.
  • Επιδόσεις σε πολίτες στα πλαίσια ειδοποιήσεων δικογράφων για παραλαβή δικαστικών κλήσεων.
  • Επιδόσεις σε πολίτες που έχουν αλλάξει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έχουν μεταναστεύσει αυτοί και οι οικογένειές τους.
  • Παλιές υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμοδικία στα δικαστήρια και στις οποίες απουσιάζει η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ενδιαφερομένων, όπως επίσης και ο αριθμός Α.Φ.Μ. ή δεν είναι ο σωστός.

Προς τούτο, προτρέπουμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να θέσουν και τα προαναφερόμενα ζητήματα υπ’ όψη των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας να απαγκιστρωθούν πλήρως από τις επιδόσεις δικογράφων, εξοικονομώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ικανοποιητικό αριθμό αστυνομικού προσωπικού για τη φύλαξη και προστασία της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των πολιτών.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος