Ειδικές Δυνάμεις: Kοινή άσκηση αμφίβιων επιχειρήσεων Ελλάδας – ΗΠΑ

Ειδικές Δυνάμεις: Ολοκληρώθηκε η συνεκπαίδευση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών

Στη σχεδίαση και διεξαγωγή αντικειμένων αμφίβιων επιχειρήσεων και εκτέλεσης συνδυασμένων πυρών υποστήριξης, επικεντρώθηκε συνεκπαίδευση -η οποία είναι τύπου LIVEX/FTX (Live Exercise/Field Training Exercise).

Κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια, τα οποία συνέβαλαν στην ενίσχυση της συνέργειας, στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου συναντίληψης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ελληνικών και Αμερικανικών συμμετεχουσών Ενόπλων Δυνάμεων.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε προσωπικό και μέσα του ΓΕΣ και της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, ενώ από αμερικανικής πλευράς προσωπικό και μέσα της 26th Marine Expeditionary Unit (MEU).