Νέα προκήρυξη για την Ελληνική Αστυνομία: Πώς θα κάνετε την αίτηση, ποιους αφορά

Ελληνική Αστυνομία: Διαγωνισμός για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων στην Ελληνική Αστυνομία – Ποιες θέσεις αφορά

Με απόφαση που υπογράφει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων, Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου):

  • Εννέα με ειδικότητα Παθολόγου
  • Δεκατρείς με ειδικότητα Ψυχιάτρου
  • Ένας με ειδικότητα Πνευμονολόγου

Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου)

  • Δεκατρείς με ειδικότητα Ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις και θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται από ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη κατωτέρω διαδικασία, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι ψυχολόγοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Προσοχή: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.