Στρατολογία: Παράταση στην ημερομηνία κατάταξης με την 2023 Α’/ΕΣΣΟ σε Ναυτικό και Αεροπορία

Παράταση στην ημερομηνία κατάταξη των υπόχρεων με την 2023 Α’/ΕΣΣΟ σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας

Οι καλούμενοι για κατάταξη με την 2023/Α΄ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος 2023), σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (πχ απεργία πλοίων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κλπ), αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη στο σημείωμα κατάταξής τους ημερομηνία, οφείλουν να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός πέντε ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Στρατολογία.

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάταξη τους:

  • Αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού SARS COV 2 (τεστ PCR), ο οποίος πρέπει να έχει διενεργηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξης. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα σε τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο Φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τους,
  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.