Ημέρα Θυσίας Διασώστη: Μια ημέρα μνήμης τιμώντας την ανιδιοτέλεια και την προσφορά

Ημέρα μνήμης για τους νεκρούς του ΕΚΑΒ όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας, έχει καθιερωθεί η 14η Ιανουαρίου

Η «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» τιμάται σε όλη τη χώρα με διαδικασίες αποτίμησης της λειτουργίας του οργανισμού και του παρεχόμενου έργου του.

Στόχος των διαδικασιών διαβούλευσης θα είναι η δημιουργία της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης όσον αφορά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις.

Το ειδικότερο θέμα των ετήσιων εκδηλώσεων καθορίζεται στην αρχή του έτους, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και θα ανακοινώνεται με το πέρας των προηγουμένων εκδηλώσεων.

Η μνήμη των νεκρών θα τιμάται με λιτές και αθόρυβες εκδηλώσεις, κυρίως εσωτερικού αναστοχασμού, οι οποίες θα αναδεικνύουν την κοινή προσπάθεια αυτοβελτίωσης όλων των εμπλεκομένων πλευρών στη λειτουργία της κρίσιμης αυτής υπηρεσίας επειγόντων περιστατικών.

Η πρώτη εκδήλωση μνήμης έλαβε χώρα τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ στις 09.30 π.μ. παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.  Έκτοτε την ημέρα αυτή μνήμης την έχουν αγκαλιάσει όλοι με ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς υπενθυμίζει στην κοινωνία την ανιδιοτελή θυσία των διασωστών.