Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Νοεμβρίου στη ΓΑΔΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στη συνεδρίαση που έγινε την 09/10/2022 αποφάσισε την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 του Καταστατικού τού Σωματείου μας, για την έγκριση ή μη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί διαγραφής μέλους μας.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το καταστατικό, συγκαλούμε:

-Πρώτη Έκτακτη Γ.Σ., το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α.,

– Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, Δεύτερη Έκτακτη Γ.Σ., την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., και σε περίπτωση νέας έλλειψης απαρτίας,

– Τρίτη Έκτακτη Γ.Σ., στον ίδιο χώρο (Αμφιθέατρο Γ.Α.Δ.Α.) και την ίδια ώρα (17:00) την 03/12/2022, με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ή μη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., περί διαγραφής μέλους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσής μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι επιβεβλημένη, διότι αυτή αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για θέματα που μας αφορούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ